Air conditioning technology kish

تاسیسات ساختمانی

تاسیسات ساختمانی اجرای تاسیسات مکانیکی ، تابلو برق های اصلی ودیماندی و اجرای کامل اتاق برق اجرای تاسیسات مکانیکی اعم از اجرای سیستم آبرسانی ، فاضالب، کانال های اگزاست و لوله کشی تهویه مطبوع درباره ایرتک کیش گروه ایرتک کیش با گردآوری مجموعه ای از تجهیزات بر پایه دانش فردی [...]

Read More
X